top of page

SAMSUNG. WIELKIE HALO.

Klient: Samsung

Produkt: Galaxy SII

Media: prasa, outdoor

 

Celebryta i produkt. W przygotowaniu takiego layoutu największym wyzwaniem jest związanie jednego z drugim. Wykorzystaliśmy tutaj prostą grę ostrością obrazu.

bottom of page