Anna Plencler 

managing & creative partner

(+48) 604 135 787
a.plencler@upsideagency.com


UPSIDE

Ul. Klaudyny 16A

01-684, Warszawa

KONTAKT:


Jacek Piątkowski

PR manager

(+48) 603 966 785 
j.piatkowski@upsideagency.com

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!