wstecz

Strona www kampanii
Poster
Billboard

REAGUJ.

MASZ PRAWO.

Klient:

Rzecznik Praw Dziecka

Media:

telewizja, internet, prasa, outdoor

Opis: Wielokrotnie nagradzana za efektywność kampania mająca na celu uświadomienie, jak poważnym i zaniedbanym w społeczeństwie problemem jest znęcanie się nad najmłodszymi. Jako autorzy kompleksowej strategii komunikacji i działań edukacyjnych jesteśmy dumni, że została ona włączona do tzw. best practice w raporcie ONZ na temat ograniczania przemocy wobec dzieci.

Od kampanii, której celem jest zmiana postaw społecznych, oczekuje się, aby była jedynie kroplą, która drąży skałę. Nam udało się dokonać czegoś więcej  -   a to wszystko dzięki wykorzystaniu wiedzy z zakresu nowoczesnej psychologii i ekonomii behawioralnej.

Przekonaliśmy ludzi, że mają prawo reagować na przemoc wobec dzieci.

I tak naprawdę po raz pierwszy pokazaliśmy, jak mogą to zrobić skutecznie. Dzięki naszej ogólnokrajowej kampanii odnotowano w Polsce wzrost gotowości do bezpośredniego reagowania na tego typu sytuacje z 32% do 74%!