top of page

Bagna są dobre!

Klient: Fundacja Jestem Na Ptak

Produkt: kampania społeczna „Bagna są dobre”

Media: plakat

 

Opis: Kampania promująca postawy proekologiczne, zwracająca uwagę na to, że bagna są jednym z najważniejszych trybów w zegarze ziemskiego klimatu (zarówno globalnie, jak i lokalnie). Wszystko to za sprawą niezwykłych, niemal cudownych właściwości torfu i roślin żyjących na bagnach! Projektując plakaty dla tej akcji chcieliśmy uświadomić, jak ważne są to miejsca dla zachowania równowagi w przyrodzie.  

bottom of page