top of page

BADANIA BIOMETRYCZNE -

Nasze metody badawcze integrują podejście neuromarketingowe z klasycznymi badaniami jakościowymi i ilościowymi, dzięki czemu docieramy w głąb umysłów konsumentów by jak najdokładniej poznać ich pragnienia i motywacje.

Testowanie reklam

· badanie konceptów kreatywnych

· pre-test reklam TV (stilomatik, animatik, gotowa reklama)

· pre-test reklam drukowanych, prasa, billboard, plakaty, folder, itp.

· test trwałości czasowej reklam (wear out resistance)

Shopper experience

· testy opakowań (sensoryka)

· analiza linii opakowań (nawigacja, wyróżnialność)

· analiza doświadczeń konsumentów w miejscu sprzedaży

· analiza materiałów POS, badania ceny

bottom of page